Oblikovanje knjižne zbirke Podnebna spremenljivost Slovenije
v obdobju 1961 – 2011