Oblikovanje knjižnih zbirk Darilo življenju
in Opus obstoja